اخبار ورزشی » گزارشی از مراسم ازدواج راموس در کاخ/ بزن و بکوب تا 10 صبح!