اخبار فناوری » شبیه‌ساز قدرتمند فیسبوک برای آموزش ربات‌ها در فضای مجازی